Odstąpienie od umowy

Terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

Pozostałe informację odnośnie odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajdą Państwo w naszym regulaminie.

Towar należy odesłać na podany poniżej adres wraz z wypełnionym oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy na odległość oraz dowodem zakupu (paragon) 

INTERMAX

ul. M. C. Skłodowskiej 83

41-949 Piekary Śląskie

Tel. 503 417 888

e-mail: sklep@intermax24.pl

Towar musi być nieużywany.

Wszelkie uszkodzenia towaru będą rozpatrywane w formie reklamacji, a nie zwrotu.

Zgodnie z Art. 34. 4. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

„Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9”

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania poniżej: